Koszyk

Produktów: 0
Wartość: 0,00 zł
booki24.pl » E-booki » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie luty 2014 r.
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie luty 2014 r. - e-book

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie luty 2014 r.

E-book

Justyna Rek-Pawłowska

Wiedza i Praktyka

PDFMOBIEPUB

Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

37,93 zł
41,93 zł9% taniej
Wysyłamy natychmiastProdukt cyfrowy do pobrania

Format:

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
1.Oferta złożona przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika podlega odrzuceniu
2.Fakt, że referencje nie potwierdzają realizacji zamówienia w terminie, nie musi automatycznie przesądzać o konieczności wykluczenia wykonawcy
3.Podmiot trzeci udostępniający w postępowaniu swoje zasoby może skutecznie zobowiązać wykonawcę do utajnienia faktu współpracy
4.Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium, tylko wówczas gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w ogóle nie złoży dokumentów
5.Koncesji, zezwoleń i licencji wolno żądać tylko od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą reglamentowaną przepisami prawa
6.Dokumentacja postępowania
7.Ogłoszenie o zamówieniu można zmienić aż do upływu terminu składania ofert bądź wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.Sprawozdanie o zamówieniach za 2013 rok należy wypełnić na nowych zasadach
9.Tryby i sposoby udzielania zamówień
10.Zamówienia, którego nie dało się zaplanować, wolno udzielić w uproszczonej procedurze
11.W postępowaniu na usługi ubezpieczenia należy zażądać odpowiednich zezwoleń
12.O unieważnieniu prowadzonego postępowania można zdecydować tylko po analizie przesłanek z ustawy Prawo zamówień publicznych
13.Z praktyki zamawiających i wykonawców
14.Badając rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie wykonawcy, wolno sformułować dodatkowe żądania niezależnie od podstawowych warunków
15.Aktualności
16.Obowiązują już nowe progi unijne oraz kurs euro do przeliczania wartości zamówień
17.Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wzmocniła pozycję podwykonawców

znak wodny

polski

85

Nie

Nie

Podziel się na: Udostępnij na Facebook Facebook Udostępnij na Twitter Twitter Udostępnij na Blip Blip