Koszyk

Produktów: 0
Wartość: 0,00 zł

Ekonomia

Ilość: 3048

Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Magdalena Kalisiak-Mędelska: Logistyka informacji publicznej w jednostce samorządu terytorialnego - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Katarzyna Luzar-Błaż, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent: Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie [Public Participation in Protected Area Ma - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Katarzyna Luzar-Błaż, Małgorzata Gro ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Michał Kaczmarczyk: Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jako narzędzie ewaluacji i budowania marki rynkowej firm z wykorzystaniem atrybutów jakościowych - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Aldona Standar: Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS [Evaluation of the Level of Financial Standing and Its Selected Det - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Aldona Standar: Ocena kondycji finan ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Oskar Wolski: Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia [Rural Renewal as a Field of Study. Evolution and Systematisation of the Term] - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Oskar Wolski: Odnowa wsi jako przedm ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Arkadiusz Ptak: Kapitał społeczny sołtysów [Social Capital of Village Heads (Sołtys)] - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Arkadiusz Ptak: Kapitał społeczny so ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska: Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje [Agriculture in the Persian Gulf Monarchies: Key Problems and Trends] - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska: Rolni ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Marek Wojciechowski: Problem nadmiernej administracji publicznej w Polsce - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Martyna Głodowska, Anna Gałązka: Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego [Impact of Organic Farming on Natural Environment within the Concept of Sustainable Development] - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Martyna Głodowska, Anna Gałązka: Wpł ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Zofia Dolewka: Opłaty lokalne w dużych miastach Polski - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Sabina Ren, Michał Szerwiński: Zintegrowany System Zarządzania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel: Praktyka badań satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Michał Dudek: Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce [Scale and Determinants of Poverty of Farming Families in Poland] - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Michał Dudek: Skala i uwarunkowania ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Katarzyna Celarek, Izabela Stańczyk: Rola klimatu organizacyjnego w zarządzaniu pracownikami na przykładzie wybranej jednostki administracji publicznej - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski: Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i stan realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [Management of State-Owned Agricultural Real Estate and Implementation o - e-book

Wieś i Rolnictwo nr 2(175)/2017 - Waldemar Humięcki, Bogdan Podgórski: ...

E-book

Scholar

PDF

4,45 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Zofia Gródek-Szostak, Danuta Kajrunajtys: Wybrane aspekty zarządzania jakością procesów innowacyjnych w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - Eugeniusz Wojciechowski: Modele zarządzania w administracji publicznej - e-book

Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora ad ...

E-book

Wyższa Szkoła Humanitas

PDF

3,91 zł
Nowość
Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych - e-book

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych

E-book

Alicja Winnicka-Popczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PDF

20,45 zł
Nowość
Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - e-book

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych fu ...

E-book

Dorota Witkowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

PDF

20,45 zł