Koszyk

Produktów: 0
Wartość: 0,00 zł

Nauki humanistyczne

Ilość: 22

Język w mediach - Stanisław Gajda, Media — stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. Antologia - e-book

Język w mediach - Stanisław Gajda, Media — stylowy tygiel współczesnej ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Tomasz Piekot, Słowo w kulturze multimediów - e-book

Język w mediach. Antologia - Tomasz Piekot, Słowo w kulturze multimedi ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Barbara Bogołębska, Stylistyka interakcyjna tekstów dziennikarskich - e-book

Język w mediach. Antologia - Barbara Bogołębska, Stylistyka interakcyj ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Barbara Boniecka, Językowe świadectwa zażyłości i familiarnościna antenie radiowej i telewizyjnej - e-book

Język w mediach. Antologia - Barbara Boniecka, Językowe świadectwa zaż ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Urszula Żydek-Bednarczuk, Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych  a nowe odmiany językowe (odmiana medialna) - e-book

Język w mediach. Antologia - Urszula Żydek-Bednarczuk, Zmiany w zachow ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Joanna Budkiewicz, Język Tomasza Lisajako dziennikarza politycznego - e-book

Język w mediach. Antologia - Joanna Budkiewicz, Język Tomasza Lisajako ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Bożena Witosz, Estetyzacja światai estetyzacja języka kolorowej prasy kobiecej (przyczynek do rozważańo wpływie postmodernizmuna współczesną polszczyznę) - e-book

Język w mediach. Antologia - Bożena Witosz, Estetyzacja światai estety ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Jan Ożdżyński, Relacja radiowa a komentarz telewizyjnyw ujęciu składniowo-informacyjnym (na materiale sportowym) - e-book

Język w mediach. Antologia - Jan Ożdżyński, Relacja radiowa a komentar ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Alicja Kacprzak, Palimpsesty słowne w języku mediów - e-book

Język w mediach. Antologia - Alicja Kacprzak, Palimpsesty słowne w jęz ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Grażyna Majkowska, Język mediów w perspektywie aksjologicznej - e-book

Język w mediach. Antologia - Grażyna Majkowska, Język mediów w perspek ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Kazimierz Michalewski, Eklektyzm tekstów medialnych - e-book

Język w mediach. Antologia - Kazimierz Michalewski, Eklektyzm tekstów ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Małgorzata Kita, Medialna kariera błędu językowego - e-book

Język w mediach. Antologia - Małgorzata Kita, Medialna kariera błędu j ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Małgorzata Kita, Medialna moda na dialog - e-book

Język w mediach. Antologia - Małgorzata Kita, Medialna moda na dialog ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - e-book

Język w mediach. Antologia

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

35,62 zł
Język w mediach. Antologia - Bożena Witosz, O potrzebie perspektywy multimedialnejw badaniach stylistycznych - e-book

Język w mediach. Antologia - Bożena Witosz, O potrzebie perspektywy mu ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Władysław Lubaś, Polska pisownia w Internecie,  prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie - e-book

Język w mediach. Antologia - Władysław Lubaś, Polska pisownia w Intern ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Jerzy Podracki, Potoczne elementy językowew polszczyźnie radia i telewizji - e-book

Język w mediach. Antologia - Jerzy Podracki, Potoczne elementy językow ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Maria Wojtak, Wysoki współczynnik czadu, czyli o słownictwie w prasie specjalistycznej — na wybranych przykładach - e-book

Język w mediach. Antologia - Maria Wojtak, Wysoki współczynnik czadu, ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Iwona Loewe, O dialogu z widzemw polskiej neotelewizji publicznej Paratekst jako składnik strumienia telewizyjnego - e-book

Język w mediach. Antologia - Iwona Loewe, O dialogu z widzemw polskiej ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Język w mediach. Antologia - Iwona Loewe, Internet i jego zasobyw polskich badaniach lingwistycznych Rekonesans - e-book

Język w mediach. Antologia - Iwona Loewe, Internet i jego zasobyw pols ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł