Koszyk

Produktów: 0
Wartość: 0,00 zł

Szkoła, edukacja

Ilość: 4367

Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 27 Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w interpretacji tekstu - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 - 07 Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu — kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, zagrożenia) - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,50 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 - 10 Spotkanie parasola i maszyny do szycia? Sztuka najnowsza w dydaktyce polonistycznej - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,50 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 11 Antropologia dzieciństwa jako przedmiot akademicki (w programie specjalizacji n auczycielskiej) - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 10 Teksty kultury w dydaktyce uniwersyteckiej i w szkole wobec przemian modelu edukacji ponadgimnazjalnej - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 33 Popularyzowanie czytania i czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu (z dysleksją rozwojową) - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 31 Opowiadanie i rozprawka. Szkolne formy wypowiedzi a sprawność językowa uczniów (doniesienie z badań) - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 24 Edukacja językowa dla rozwijania uczniowskich kompetencji jako operacyjnych oraz perspektywicznych celów kształcenia - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 26 Katedra uniwersytecka zaprasza… O wykorzystaniu badań językoznawców w dydaktyce szkolnej - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 06 Polonistyczne badania edukacyjne — perspektywy 2016—2020 - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 - 30 Implikacje metodyczne poetyckiej rozmowy Miłosza z Mickiewiczem - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,50 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 - 02 Uczniowskie prawo do reader's response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego? - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,50 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 43 Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 - 21 Polonistyczne czytanie ikonicznych tekstów kultury w wirtualnej rzeczywistości - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,50 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 - 29 Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,50 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 08 Wzorzec osobowy nauczyciela polonisty we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 40 Szkolny polonista w dobie powszechnej znajomości języków obcych - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 30 Tajemnice świata i człowieka — o edukacyjnej wartości reportażu w szkolnej polonistyce - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 25 Szkolny polonistana usługach rynku pracy? O kształceniu językowo-komunikacyjnym w czasach (po)nowoczesnych - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł
Nowość
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 02 Zanim założenia nowej humanistyki staną się podstawą świadomego działania polonisty.pdf - e-book

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność po ...

E-book

Uniwersytet Śląski

PDF

2,00 zł